Barselsreglerne


Her kan du læse mere om de barselsreglerne, der trådte i kraft pr 2. august 2022, og om hvor du kan få mere information om netop din situation.

Sådan er reglerne for barsel

Bemærk: De 9 øremærkede uger gælder kun for lønmodtagere.

Forældre har tilsammen ret til 48 ugers orlov med barselsdagpenge efter barnets fødsel, hvis forældrene opfylder betingelserne for at få barselsdagpenge. De 48 ugers orlov bliver delt ligeligt mellem forældrene, så hver forælder som udgangspunkt har 24 ugers orlov efter fødslen med barselsdagpenge. Ud af de 24 uger er der reserveret 2 uger til jer hver, som I skal holde sammen lige efter fødslen.

For lønmodtagere er 9 uger mere ud af de 24 uger reserveret til jer hver. Det betyder, at i alt 11 uger med barselsdagpenge er reserveret til hver af jer, og de kan derfor ikke overdrages
til den anden forælder.

De resterende 13 uger med barselsdagpenge kan man overdrage til den anden forælder, hvis man ikke selv ønsker at holde orloven. Det gælder både far og mor.

Mødre har i øvrigt fortsat ret til 4 ugers orlov før fødslen med barselsdagpenge.

Det er lidt bøvlet at lægge en barsel, altså... nu kan jeg jo ikke engang huske, hvor mange uger der er. Man har nogle uger, man har ret til, og så er der nogle, man har fået forhandlet sig til, og det er jo forskelligt, om du er i det offentlige eller private og... hvilken overenskomst.

Kan du få løn under din barsel?

Modellen ovenfor viser, hvor mange fridage og dagpenge du kan få under din barsel. Men om du kan få løn under barslen afhænger af din arbejdsgiver.

Er du lønmodtager og på overenskomst, vil du i mange tilfælde få
løn under en del af barslen. Her skal du kontakte din arbejdsgiver
eller fagforening for at høre om dine forhold.

Er du ikke på overenskomst, vil du i nogle tilfælde have ret til løn under barslen, og i andre tilfælde vil du ikke. Igen er det nødvendigt at spørge din arbejdsgiver eller fagforening om, hvad forholdene er på din arbejdsplads.

Er du selvstændig kan du også være berettiget til lønkompensation under barslen. Her afhænger det af din årsindkomst. Læs mere om dine vilkår og muligheder på www.barsel.dk.

Er du studerende, ledig, sygemeldt eller på overførselsindkomst, vil du i de fleste tilfælde have ret til barselsdagpenge. Læs meget mere om barselsreglerne, dine muligheder og find din situation på www.borger.dk/barsel.

Stadig forvirret?

Alt efter din situation, er der forskellige steder du kan få mere viden, for eksempel:
● Din arbejdsgiver
● Din fagforening
● Din a-kasse
● www.barsel.dk
● www.borger.dk/barsel
● Udbetaling Danmark
● Beskæftigelsesministeriet

Det kan være en jungle

Mange fædre fortæller, at det var svært for dem at regne ud, hvad vilkårene var, og hvor meget barsel de havde ret til. Ikke mindst fordi mange instanser har været uerfarne i at rådgive fædre om deres ret til barselsorlov. Med en reserveret fædrebarsel ændrer det sig forhåbentlig til det bedre.

Og det var så der, hvor vi rendte ind i problemer med at få regnet ud, jamen, hvem skal betale hvad, og hvem skal ikke betale. Vi talte op til flere gange med Udbetaling Danmark, som sagde et, og når vi så talte med vores arbejdspladser, så sagde de noget andet.