Fædres erfaringer med barslen


Hvordan er andre fædres erfaringer med barsel?

De fleste er meget tilfredse med barslen
Overordnet siger fædrene, at de er meget tilfredse med deres tid på barsel. Det er især ting som at være alene med sit barn og at få et bedre forhold til sit barn, som fædrene fremhæver.
I spørgeskemaundersøgelser er det også ganske få fædre, der siger, at de ville have taget en kortere barsel, hvis de kunne gøre det om. Tværtimod svarer langt de fleste, at de gerne ville have taget en endnu længere barsel.

Jeg vil sige, at det er... både har været altså... den bedste tid i mit liv, faktisk. Altså, det har været helt fantastisk at have så meget tid alene med hende og bruge så meget tid med hende.

Hvordan er hverdagslivet på barsel?

Mange beskriver, hvordan hverdagen på barsel har overrasket dem lidt. Der er på den ene side meget tid at udfylde, og på den anden side kan det være svært at nå ret meget. Det kan kræve
planlægning at komme ud ad døren. Samtidig kan planlagte og uplanlagte middagslure og pludselige ble-eksplosioner stikke en kæp i hjulet på selv den bedste plan. Alligevel synes mange, at det kan være rart med nogle afbræk i løbet af ugen, hvor man går til
aktiviteter med barnet eller mødes med andre fædre/forældre.

Det var fedt. Og det var hårdt. Jeg havde nok nogle tanker om en masse ting, man kunne lave og hygge med barnet og sådan noget. Så jeg startede første dag med at lave en lang liste over alle de ting, jeg skulle nå at lave. Og jeg nåede aldrig at lave andet end at lave den liste.

For nogle er det at komme helt ned i tempo og lave ingenting en befrielse i et ellers travlt liv. For andre kan der ske for lidt, og tiden kan gå for langsomt. Her kan det være en stor hjælp at tale med andre i samme situation eller at planlægge ting, du og barnet kan lave sammen.

3 gode far-bøger, du kan læse eller høre under din barsel:

● ”Far for livet – en bog til manden som far”
af Tobias Prentow og Svend Aage Madsen
● ”Fædre – Fortællinger om at blive til som far”
af Aydin Soei
● ”Hvad enhver far bør vide” af Thomas Skov.

Det kan du lave under din barsel

Du kan have en god bog eller serie i nærheden, som du kan gribe til. Du kan også lytte til radio eller podcast, mens du går tur med barnevognen. Eller du kan bruge tiden på at ringe til gamle venner og familiemedlemmer, som du ellers ikke får snakket med i hverdagen.

Hvis man ikke havde planlagt noget en hel uge, og vi bare var hjemme, og familie og venner jo var på arbejde, og derfor ikke rigtigt havde tid til at sige hej, kunne det godt blive trivielt og derfor hårdt. Ikke fordi det at passe barn var hårdt, men altså ja... trivialiteten, og at det bare kørte i ring, det kunne godt være lidt hårdt.

Det kan være hårdt at være på barsel

Der er også nogle, der oplever det som decideret hårdt. Det er kommet bag på dem, hvor meget energi det egentlig har krævet at tage vare på barnet, mens man er på barsel. Det hænger tit
sammen med, at man kan mangle søvn, og at det for nogle opleves hårdt at være tilgængelig for barnet hele dagen.

Det er også hårdt, og... jamen, så har vi haft en gang, hvor han har grædt to timer midt om natten, og der er det svært at kunne stå op og føle sig som verdens bedste far dagen efter.

Podcasts til de mange gåture, hvor dit barn sover:

● The FAR Side
● Farmænd
● Far, der er noget vi skal tale om
● Fårking Far
● Jeg er far

Selvom nogle synes, det har været hårdt, fortæller de samme fædre alligevel, at det har været det hele værd, og at de ville gøre det igen. Der er også mange, der nævner de mange positive ting, som barslen har medført, også efter den er slut. Det er især et bedre forhold til barnet, men også den forståelse, det har givet af, hvad moren har oplevet på sin barsel.

Hvordan passer barslen og arbejdslivet sammen?

For nogle kan det at blive far og tage barsel give anledning til overvejelser om deres arbejdsliv. Nogle vil synes, at en lang barsel kan komme i vejen for karrieren. Andre oplever det som en udfordring at være en af de første eller eneste mænd på arbejdspladsen, der vælger at tage barselsorlov.

Nogle fædre giver udtryk for, at det at blive far har givet dem nye prioriteter i forhold til arbejde og familieliv. Pludselig fylder familielivet mere i deres liv. Det bliver ofte forstærket, hvis man tager en lang barsel. Derfor er der også mange, der synes, det er hårdt at vende tilbage til arbejdet efter barslen. De savner deres barn, og de savner det store nærvær og tiden sammen med barnet. Nogle overvejer at skifte job, for eksempel for at finde noget tættere på, så de får mere tid med barnet i hverdagene.

Det har været hårdt at komme tilbage. Det her med, at man lige pludselig skal tilbage i hamsterhjulet... og nu har man lige pludselig bare nogle andre prioriteter end sit arbejde.