Opdragelse og samvær


Hvad er god opdragelse?

Du er blevet far, og det betyder, at du skal forholde dig til, hvordan du ønsker, dit barn skal opdrages.

I medier og alle mulige andre steder vil du høre 117 holdninger til opdragelse. Det meste handler om, at nogle synes, at det, andre gør, er forkert – at deres børn er curlingbørn, antennebørn, radarbørn og så videre.

God og dårlig opdragelse

Der findes ingen rigtige svar på, hvad god opdragelse er. Snarere er det sådan, at det ikke er gennem systematisk opdragelse, at et barn udvikler sin adfærd og sine holdninger. Det er gennem samlivet med familien, at personligheden formes.

Tre råd til børneopdragelsen

- Vær en god rollemodel.
- Tænk over, hvor i opdragelsestrekanten, du foretrækker at være.
- Vis kærlighed og indlevelse, når du opdrager dit barn.

Du er dit barns rollemodel

Når du vil opdrage dit barn til at være på en bestemt måde, handler det ikke om, hvad du siger, men hvad du gør. Dit barn lærer af dig som rollemodel og af de værdier og holdninger, du selv udlever i praksis. Når dit barn bliver voksent, vil det så tage stilling til, om det vil efterleve dine værdier og holdninger eller indtage nogle andre positioner på forskellige områder. Men grundlæggende vil det være præget af dine værdier, dit verdenssyn, din moral og din livsform.

Hvad må dit barn, og hvad må det ikke?

Der er ofte diskussioner mellem forældre om, hvad barnet må og ikke må, hvornår det skal i seng, om det må få slik, hvad det skal spise og så videre. Her kan videnskaben ikke hjælpe, for der er ingen velbegrundede regler for det. Der er derimod hele tiden nye strømninger, der slår sig op som videnskabeligt baserede, men som oftest er udtryk for forskellige trends i tiden.

Al opdragelse, forstået som regler for, hvad barnet må og ikke må, ligger i trekanten mellem yderpunkterne af såkaldt ’Laissez-faire’-opdragelse, hvor man lader stå til, præstations-opdragelse, hvor man pacer sit barn, og moralsk-autoritær opdragelse, hvor barnet bare skal lystre.

Inde i den trekant kan du og din kæreste finde jeres veje til at:

  • Jeres barn udvikler selvstændighed, ved at I understøtter det, som barnet gerne vil og kan her og nu, og opmuntrer jeres barn i det, som det sætter sig for.
  • Jeres barn lærer forskellige færdigheder, som er vigtige, for eksempel ved at I inddrager det i det daglige liv og støtter det i at klare flere og flere vigtige ting. Så skal det nok blive dygtig i livet fremover.
  • I igennem jeres egen adfærd og vejledning lærer jeres barn, hvordan det skal omgås med andre mennesker og herunder ikke mindst, hvordan det skal omgås med andre børn.

Du og din kæreste vil måske være uenige – hvor den ene står for mere frihed, vil den anden have flere grænser. Forhåbentlig skiftes I til at være på de positioner. Uanset hvad er der ingen facitliste. Det er op til jer at vælge ud fra jeres egne overbevisninger og de kompromisser, der kommer ud det. Gør du det med åbent sind, kærlighed og indlevelse i forhold til jeres barn og din kæreste, skal det nok blive godt.