Film til undervisningsbrug


Her finder I de film Forum for Mænds Sundhed har udviklet til undervisningsbrug. Filmene er gratis at anvende, men må kun anvendes til opkvalificering af sundhedsplejersker.

Forslag til arbejdsspørgsmål, I kan bruge i arbejdet med filmene:

 • Hvad lægger i mærke til i sundhedsplejerskens kommunikation med parret?
  • Hvad gør hun rigtigt?
  • Hvad kunne gøres anderledes?
  • Hvordan kunne hun havde spurgt ind?
 • Hvad kan man ellers lægge vægt på i sådan en situation?
 • Hvilke signaler ser i faren udviser, i situationen?
  • Hvordan kan sådan en far bedst imødekommes?
  • Hvilke andre typer af fædre ser I, i jeres arbejde?
 • Hvordan synes I dynamikken mellem faren og sundhedsplejersken var?
  • Hvad kunne hun have gjort anderledes?
 • Var der andre emner, som du synes, at sundhedsplejersken kunne tage op med faderen/parret?

De 3 film er:

 • Barsel: Sundhedsplejersken er på graviditetsbesøg hos parret. Besøget er ved at være slut. Filmen lægger op til en samtale om hvordan man kan facilitere parrets samtale om fordeling af barslen på en god måde.
 • Gatekeeper: Sundhedsplejersken er på 3 ugers besøg hos et par. I situationen i filmen fylder mor meget, og der kan tales om hvordan man i den situation bedst muligt får inddraget og involveret faren i besøget og i faderskabet.
 • Fødselsdepression: Sundhedsplejersken er på 8 ugers besøg hos parret, der lige har udfyldt skemaerne, der screener for fødselsdepression. Ud fra filmen kan man tage en snak om hvordan man bedst muligt tager samtalen med en far der scorer højt i screeningen.