Artikler til fagfolk


Her kan du finde artikler og rapporter relateret til fædre. For eksempel omhandlende fædres barsel, amning, familieliv, fødselsdepressioner og praksis omkring arbejdet med fædre.

Listen er fortrinsvis for fagfolk, men flere af artiklerne kan også være interessante for dig som far.

Egmont Rapporten 2022

Mere barsel til far – til gavn for barnet

Forfatter
Egmont fonden
Udgivelsesår
2022

Far og barn

Vidensnotatet er udviklet til brug i praksis om udfordringer af far-barn-relationer og gode råd til udvikling af fædreindsatser.

Forfatter
Center for Børneliv
Udgivelsesår
2019

Fædres sundhed

En undersøgelse af forandringerne i nybagte fædres sundheds- og risikoadfærd i forbindelse med overgangen til faderskabet.

Forfatter
Prentow & Madsen
Udgivelsesår
2017

Fædre og sundhedsvæsenet

En undersøgelse af fædres oplevelser med sundhedsvæsenet, deltagelse i sundhedsplejerskebesøg og screening af fædres fødselsdepressioner.

Forfatter
Prentow & Madsen
Udgivelsesår
2017

Guide til behandling af fædre med fødselsdepressioner

En bog til praktikere og andre der arbejder med behandling af fædre med fødselsdepressioner.

 

Forfatter
Svend Aage Madsen
Udgivelsesår
2018

State of Nordic Fathers

State of Nordic Fathers examines why parental leave in Nordic Countries and still not shared equally and identifies possible avenues to increase fathers’ share of childcare and leave. Ten key findings reveal that fathers’ involvement is a key to gender equality and fathers who have taken long leave distinguish themselves in many respects from those who took none.

Forfatter
Nordic Council of Ministers
Udgivelsesår
2019

Fædre og barsel

Tal på danske mænds barselsorlov, samt en analyse af øremærket barsel, der ser på, hvor effektivt et middel den er, bl.a. i lyset af erfaringer fra andre nordiske lande.

Forfatter
Institut for Menneskerettigheder
Udgivelsesår
2014

Stemmer fra praksisfeltet

Fortællinger til inspiration i arbejdet med den tidlige indsats overfor udsatte gravide og småbørnsfamilier.

Forfatter
Sundhedsstyrelsen
Udgivelsesår
2008

Sundhedsplejens øjebliksbillede 2017

Sundhedsordninger for børn og unge 1.1.2017.

Forfatter
CRUNCH
Udgivelsesår
2017

Sårbare far-barn-relationer

Et vidensnotat der samler ny relevant forskning om fædre og far-barn relationer. Udviklet i forbindelse med projekt “Til Gavn For Barnet”, forestået af Socialt Udviklingscenter SUS.

Forfatter
Center for Børneliv
Udgivelsesår
2016

Hva' med far

En analyse af mænds forventninger og erfaringer med at blive far.

Forfatter
Kenneth Reinicke & Roskilde Kommune
Udgivelsesår
2006

Fatherhood and Health outcomes in Europe

En opsamling på europæisk forskning omhandlende fædre, fædres sundhed, barselsorlov samt fædres involvering og dettes betydning for hele familien.

Forfatter
WHO
Udgivelsesår
2007

En familie dannes

En undersøgelse af viden og indsatser på familieområdet.

Forfatter
Center for Sundhedssamarbejde, Aarhus Universitet
Udgivelsesår
2017

Forældre-barn relationen

Temarapport og årsrapport.

Skoleåret 2016-2017.

Forfatter
Børns Sundhed
Udgivelsesår
2018

Amning

Temarapport og årsrapport.

Børn født i 2014.

Forfatter
Børns Sundhed
Udgivelsesår
2016

Familietypens betydning for indskolingsbørns sundhed og trivsel

Temarapport og årsrapport.

Børn indskolingsundersøgt i skoleåret 2013/2014

Forfatter
Børns Sundhed
Udgivelsesår
2015

Hvordan går det udsatte børn og unge?

En undersøgelse af hvordan det er gået for udsatte børn og unge født i 1980-1985 i forhold til jævnaldrene. På arbejdsmarkedet, i forhold til misbrug, hjemløshed og andre faktorer.

Forfatter
Danmarks Statistik
Udgivelsesår
2018

Kvinder og mænd i 100 år - fra lige valgret mod ligestilling

Tal på udviklingen indenfor f.eks. primære forsøgere, fædres barselsorlov, barnløshed og skilsmisser de sidste 100 år.

Forfatter
Danmarks Statistik
Udgivelsesår
2015

Forældre-barn relationen

Sundhedsplejerskers bemærkninger til forældre-barn relationen i barnets første leveår.

Temarapport på børn født i 2016.

Forfatter
Børns Sundhed
Udgivelsesår
2018

Sårbare forældres brug og udbytte af Nyfødt – Forberedelse til fødsel og familie

Rapport omhandlende evalueringen af projekt Nyfødt, et forskningsbaseret fødsels og forældreforberedelsesprogram.

Forfatter
Statens Institut for Folkesundhed
Udgivelsesår
2016