Hvor lang barsel?


Hvor lang barsel kan du tage?

Med de nye barselsregler får du mulighed for at søge om 24 ugers barsel efter fødslen, hvis du bor sammen med barnets anden forælder ved fødslen. Er du lønmodtager, er 11 uger reserveret til dig alene – så der er flere ting at tage stilling til:

  • Hvor meget af tiden vil du og
    dit barns mor være sammen på barsel?
  • Hvor mange af dine 24 uger vil
    du bruge?
  • Hvornår i barslen vil du/I lægge dine uger?
  • Vil du bruge de 11 uger, der er reserveret til dig?

Barsel efter fødslen

De første to ugers barsel, der er reserveret til dig, er tænkt som en tid, I er sammen om den nyfødte. Det giver en masse tryghed og fantastiske oplevelser at være sammen om det. Mange synes dog, det er tidligt at skulle vende tilbage til arbejdet efter to uger. Derfor kan det være en god idé at lægge fx 2-3 uger af din ferie i forlængelse af de to ugers barsel, hvis du ikke vil bruge mere af din orlov i starten.

Jeg tror, at hun er rigtig glad for, at jeg gerne vil, eller det er hun. Hun er jo godt klar over, at det har betydet, at hun har haft lidt kortere barsel, end hun ville have haft, hvis jeg nu ikke havde taget det, jeg har taget. Og det, tror jeg da også, var noget, hun lige skulle affinde sig med, men jeg har også insisteret på det, og det har hun også accepteret. Og været glad for. Altså, hun har støttet mig i det.

Hvordan skal barslen fordeles?

Nu skal I tage stilling til, hvordan de ikke-reserverede uger skal fordeles. Her er det en rigtig god idé, at I får snakket om det så tidligt som muligt i graviditeten, så I har drøftet det nogenlunde færdigt inden fødslen.

Det kan blive en svær samtale, fordi der indgår så mange overvejelser, når barslen skal fordeles: tradition, amning, lyst, økonomi, betydning for arbejdet, venners/familiens normer og arbejdspladsens normer.

Ja, men altså, det var hun egentlig sådan rimeligt positiv i forhold til, men altså hun... da hendes egen barsel sluttede, så kunne hun da godt have tænkt sig, at hendes egen havde været noget længere, ikke?

Det er vigtigt, at I tager udgangspunkt i, hvad der er godt for barnet og jeres forhold til det. Samtidig er det godt at anerkende overfor hinanden, at det er svært at afgive barselsuger, fordi I begge har lyst til at være så meget sammen med jeres barn som muligt. Det kan især være svært, når I først har taget hul på jeres barsel.
De fleste både fædre og mødre får nemlig lyst til mere samvær, når de har holdt barsel.

Jeg ville med glæde tage et år til.

Hvornår skal du holde barsel?

Hvis du udelukkende vil tage de uger, der er reserveret til dig udover de første 2 uger lige efter fødslen, er der en del der taler for, at du tager de 9 uger sidst i barslen – især af hensyn til amningen, hvis dit barn stadig bliver ammet i 10. måned, hvilket det er meget få, der bliver.

Du vil sandsynligvis så blive den, der skal stå for indkøring i vuggestue, dagpleje eller hvor jeres barn skal passes. Det er en vigtig og spændende opgave, hvor du også får et godt kendskab til det sted, hvor dit barn kommer til at bruge en stor del af sin tid i de kommende år, og til de mennesker, der skal tage sig af dit barn.

Vil du holde de reserverede uger?

Nogle fædre vil slet ikke tage de 9 ugers barsel, der er reserveret til dem. Hvis du er i tvivl, om det er det rigtige for dig, er der flere ting du kan overveje. Først og fremmest hvorfor?

Du kan også lytte til erfaringer fra mænd, der har taget barsel, og mænd, der ikke har taget barsel, og veje din og deres begrundelser op mod hinanden. Få også gerne gode råd fra for eksempel sundhedsplejersken.

Hvis du er i tvivl, om du vil tage barsel i alle 9 uger, så overvej, om du i stedet vil tage nogle af ugerne. Det kan også være, at du helst vil have ugerne eller nogle af dem sammen med din partner, så I er sammen om den lille. Hvis du ikke afholder ugerne, der er reserveret
til dig, vil de gå tabt, da de ikke kan overdrages til barnet anden forælder.

Det var faste arbejdstider fra mandag til fredag, og det fungerer bare ikke, altså... Super glad for arbejdet, men det er den der manglende fleksibilitet, som bare er super svær som børnefamilie.