Hvorfor tage barsel?


Hvorfor tage barsel?

Det er både en fordel for dit barn og for dig, at du tager barsel, fordi:

Dit barn får en tryg base
Når både mor og far tager barsel, fordobler det barnets trygge
base. Det giver grundlag for, at det fremover i livet vil have to fortrolige at støtte sig til. Desuden giver det barnet en oplevelse af, at både mænd og kvinder kan give omsorg, og du vil måske opleve, at dit barn oftere kommer til dig for at blive trøstet eller få et kram.
Barslen er en helt særlig tid, du får sammen med dit barn. Hvis du ikke har prøvet at være på barsel før, kan det være svært at forestille sig, hvordan det vil blive. Forvent, at det bliver en helt ny oplevelse i dit liv på den måde at hengive dig helt til tiden og tosomheden med dit lille barn. Du vil formentlig finde det både skønt og udfordrende.

De første to uger var hårde, de næste otte uger var fantastiske. Virkelig, virkelig rart at bare være til stede og bare hygge og dikke og lege og grine og… Han har også bare nydt det og der har været gang i den.

Hvorfor barsel?

- Masser af oplevelser med dit barn
- Det styrker jeres relation
- Godt for parforholdet og familielivet

Du skaber en særlig relation med dit barn

Mange fædre, der har taget barsel, beskriver, hvordan det har skabt en helt særlig relation mellem dem og deres barn. En relation, der måske ikke har været der før, eller måske er blevet
forstærket under barslen. Mange oplever også, at barnet i den periode pludselig søger dem i stedet for moderen, når det for eksempel skal trøstes eller puttes. Omvæltningen kommer som en
overraskelse og stor glæde for de fleste.

Du giver dit barn de bedste vilkår

Din tilknytning til dit barn bliver ofte forstærket af at tage barsel. Ud over at det er dejligt og positivt i sig selv, er den relation også utrolig vigtig for dit barns trivsel og udvikling. Børn med et stærkt bånd til begge forældre klarer sig nemlig bedre på flere områder i livet og trives generelt bedre, viser forskningen.

Forskningen peger på, at børn med en tæt relation til deres far er mindre tilbøjelige til alkohol- og stofmisbrug, får højere uddannelse, sjældnere begår kriminalitet og opnår positive karakteregenskaber som selvstændighed, robusthed og sociale kompetencer.

Du styrker dit parforhold og familieliv

Nogle fædre oplever, at deres parforhold og familieliv er blevet bedre efter barslen. De fortæller, at de får en større forståelse for, hvordan det er at gå hjemme med et lille barn. Fædre, der har taget barsel, er desuden mere tilbøjelige til at tage del i omsorgsopgaverne med barnet, for eksempel at være hjemme ved barnets første sygedag. Når du tager del i omsorgsopgaverne, styrker du igen din relation til dit barn.
Det ser i øvrigt ud til, at familier, der deler barsel og ansvaret for børnene, oplever færre brud og skilsmisser.