Om Far for livet


Om Far for livet

Far på barsel – Far for livet er et projekt, der skal skabe stærke relationer mellem far og barn, da det er utrolig vigtigt for, at far, barn og resten af familien trives. Det er Forum for Mænds Sundhed, der står bag projekt Far for livet, og projektet er støttet af Nordea Fonden.

Hvad er udfordringen
På trods af at fædrene stormer frem i disse år i forhold til involvering og engagement i deres børns liv er der stadig et stykke vej til ligestilling på området. Fædrene anses fortsat som sekundære mange steder i sundhedssystemet og fordomme om mænd som fædre i forhold til omsorg, barsel mv., lever videre. Mange tilbud til småbørnsforældre tilrettelægges og henvender sig fortsat primært til kvinder, og det er problematisk i forhold til, at der, fra om meget kort tid, vil være masser af involverede og barslende fædre, der ønsker at tilbringe en masse tid med deres børn.

Hvad er løsningen
Løsningen er mange flere og mere specialiserede tilbud til fædrene, som de kan se sig selv i og har lyst til at benytte. Sådan at vi får skabt en positiv fortælling omkring det at være far på barsel og at flere fædre på sigt får lyst til at tage længere barsel. Dertil er der stadig en række steder i sundhedssystemet hvor der er meget lidt fokus på fædrene, og hvor fagfolk savner viden og redskaber til hvordan de kan inddrage fædrene på lige fod med kvinderne, helt fra start. Det kræver mere ny viden, flere erfaringer fra praksis og sparring på tværs af faggrupper og ikke mindst mere fokus på området, så også politikere og beslutningstagere ser nødvendigheden af en opdatering af de hidtidige arbejdsgange.

Hvad gør vi
Forum for Mænds Sundhed har de sidste åbnet mere end 40 Fars Legestuer fordelt over hele Danmark. Vi har afprøvet og udviklet guides til fædregrupper og forskellige far-barn aktiviteter, som især sundhedsplejerskerne gør brug af i deres arbejde. For at opkvalificere sundhedsprofessionelle til at tænke fædrene ind i deres tilbud underviser vi på grunduddannelserne, uddanner til far-ambassadører med særlig fokus på fædrene og udvikler tilbud og materialer henvendt både til de professionelle og til fædrene. Herunder samtalebogen ’Forældre sammen’, ’Far for livet – En bog til manden som far’, ’Guide til behandling af fædre med fødselsdepressioner’, ’Guide til bedre inddragelse af fædre i sundhedsplejen’, ’Guide til far på barsel’ samt udgivelse af vores forskning og artikler i fagblade. I forhold til den øremærkede barsel arbejder vi aktuelt på at skabe flere og bedre aktivitetstilbud og grupper til barslende fædre, at opkvalificere fagfolk til den nye virkelighed med en masse barslende fædre, samt informere og vejlede fædre og familier om barslen, dens betydning, hvad man kan lave på barsel samt de valg der skal tages omkring fordelingen af den.

Hvem er Forum for Mænds Sundhed?

Forum for Mænds Sundhed er et partnerskab mellem flere end 50 kommuner, fagforeninger, faglige organisationer og virksomheder, der vil forbedre mænds sundhed. Forum for Mænds Sundhed står bag forskellige projekter som ’Men’s Health Week’, ’Mænds Mødesteder’ og ’Kommune, kend din mand!’. Desuden leverer vi forskning, undervisning og information om mænds sundhed. Organisationen har kontorer på Vesterbro i København og har aktiviteter i hele landet.

Du kan læse mere om Forum for Mænds Sundhed og vores øvrige aktiviteter HER.

Teksterne på denne side er skrevet af

Tobias Siiger Prentow
Cand.scient.san i Sundhedsfremme og projektansvarlig i Forum for Mænds Sundhed. Tobias har foretaget de 80 kvalitative interview med fædre, som Far for livet bygger på. Han har desuden undervist sundhedspersonale i at inddrage fædre og forbedre mænds sundhed og har lavet undersøgelser om fædre, fædrebarsel, fædres sundhed og deres relation til sundhedsvæsenet.

 

Svend Aage Madsen
Formand for Forum for Mænds Sundhed og Selskab for Mænds Sundhed. Desuden ph.d. og forskningsleder på Rigshospitalet. Svend Aage har, foruden sit mangeårige virke som forskningsleder og chefpsykolog på Rigshospitalet, forsket i og skrevet en række artikler og bøger om fædre og mænds sundhed. Han har undervist i mange år, herunder undervisning af psykologer, læger, sygeplejersker, jordemødre og kommunale sundhedsansatte. I sin praksis har han behandlet mænd med psykiske efterfødselsreaktioner.

Til nogle af teksterne har redaktionen fået hjælp fra andre fagfolk.

Vil din kommune, virksomhed eller organisation være med?

Arbejder du med fædre, eller kunne du tænke dig at gøre det?

Far for livet søger løbende kommuner og andre aktører, der ønsker at samarbejde om at åbne en Fars legestue, få videreuddannet deres sundhedspersonale eller lave aktivitetstilbud til fædre og børn.