Persondatapolitik for Far for livet


Indsamling og behandling af personoplysninger

1. Introduktion

1.1 Far for livet er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som du afgiver, når du opretter et arrangement, eller tilmelder dig vores nyhedsbrev.
Far for livet er ikke længere dataansvarlig så snart du forlader siden, også selvom det foregår via links på Far for livet siden. I så fald gælder 3. parts GDPR-regler fra den nye side.

1.2 Når du angiver dig som arrangør af et arrangement eller tilmelder dig nyhedsbrevet, indsamler og behandler vi personoplysninger om dig. Denne persondatapolitik beskriver formålene med vores behandling af dine personoplysninger, modtagerne af dine personoplysninger og dine rettigheder.

2. Personoplysninger

2.1 Personoplysninger er enhver form for information, der kan bruges til at identificere dig, herunder, men ikke begrænset til, fornavn, efternavn, alder, køn, adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger.

3. Formål og behandlingsgrundlag

3.1 Vi behandler dine personoplysninger for at kunne facilitere kontakten mellem arrangører af arrangementer og deltagere.

3.2 Hvis du er udbyder vil vi offentliggøre de kontaktoplysninger, du har afgivet til os med det formål at deltagere kan kontakte dig, herunder navn, e-mailadresse og evt. telefonnummer, samt evt. oplysning om den organisation eller kommune du er tilknyttet. 

3.3 Vores behandlingsgrundlag for at behandle dine personoplysninger, er det samtykke du afgiver, ved at oprette dig som arrangør af aktiviteter hos Far for livet. Dit samtykke er behandlingsgrundlag i medfør af persondatalovens § 6 (pr. 25. maj 2018 databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 (lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger)). Du kan til enhver tid trække dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger tilbage. Tilbagetrækning af samtykket sker alene med virkning for fremtiden, og såfremt der ikke eksisterer et alternativ behandlingsgrundlag, kan tilbagetrækningen medføre, at Far for livet ikke vil kunne facilitere kontakten mellem dig som arrangør og potentielle deltagere, og derfor vil være nødsaget til at fjerne aktiviteten fra hjemmesiden.

4. Modtagere af personoplysninger

4.1 Hvis du er arrangør, vil dit navn, samt de kontaktoplysninger du har angivet må blive offentliggjort, blive offentliggjort via hjemmesiden, så eventuelle deltage kan kontakte dig.

5. Opbevaringsperiode

5.1 Vi behandler dine personoplysninger så længe, som det er nødvendigt for at kunne behandle dem til de formål, vi har beskrevet i punkt 3, hvorefter de slettes. Det vil sige at når aktivitetsperioden er afsluttet, bliver oplysningerne også slettet.

6. Dine rettigheder

6.1 Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem der modtager personoplysninger om dig, i det omfang vi videregiver personoplysninger i Danmark og i udlandet.

6.2 Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

6.3 Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du i punkt 9.

6.4 Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

6.5 I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine personoplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

6.6 Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

6.7 Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan bruge kontaktoplysningerne i punkt 9 til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.

6.8 I nogle tilfælde vil du have ret til at opnå begrænsning af vores behandling af dine personoplysninger. Du kan gøre brug af denne rettighed ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du i punkt 9.

6.9 Hvis du mener, at vi har behandlet dine personoplysninger i strid med lovgivningen, har du ret til at indgive klage til Datatilsynet.
Datatilsynet
Borgergade 28 5.
1300 København K
Tlf. +45 33193218
E-mail: dt@datatilsynet.dk

7. Ændring af persondatapolitikken

7.1 Det kan forekomme, at vi ændrer vores persondatapolitik, men du kan altid tilgå en opdateret version af vores Persondatapolitik på www.farforlivet.dk.

8. Kontaktoplysninger

Far for livet v/ Forum for Mænds Sundhed
Vesterbrogade 74, 3.
1620 København V
CVR: 32910300
Telefonnummer: +45 24877118
E-mail: kontakt@farforlivet.dk

Persondatapolitik opdateret 29. januar 2018.