Fertilitetsbehandling


Det er ikke altid, at graviditeten kommer, så snart I beslutter jer for at få barn og begynder at prøve på det. Sommetider trækker det bare ud og lykkes efter nogle måneder. Men for nogle lykkes det ikke ved egne forsøg.
Det kan der være mange årsager til, og de afklares som regel på en fertilitetsklinik. Omkring 8-10 procent af alle børn i Danmark kommer i disse år til verden ved hjælp af fertilitetsbehandling.

Vidste du at…
• Hos ca. en tredjedel af parrene skyldes fertilitetsbehandlingerne nedsat sædkvalitet.
• Hos ca. en tredjedel skyldes de en kombination af nedsat sædkvalitet og anden årsag hos kvinden.
• Hos ca. en tredjedel findes årsagerne hos kvinden.

Du vil sikkert spekulere over, hvorfor din sædkvalitet er nedsat, hvad I kan gøre ved det, og hvad konsekvenserne bliver, hvis der ikke er noget at gøre. De eksisterende behandlingsmetoder på fertilitetsklinikkerne gør det dog ofte muligt, at I kan få barn, selv hvis du har meget nedsat sædkvalitet.

”Jeg er meget frustreret over det faktum, at jeg har nedsat sædkvalitet, og at jeg ikke kan gøre noget for at ændre det og i øvrigt ikke få afklaring af, hvad årsagen til den dårlige sædkvalitet er. Det prædikat, som det er at få at vide, at man/jeg har dårlig sædkvalitet, er noget, jeg er i gang med at behandle med mig selv og min partner, men det er svært.”

I klinikken

I fertilitetsbehandlingen kan du opleve at være på sidelinjen i et univers med fokus på kvinden. Ofte ses kvinden som patienten, også selvom det er din sæds kvalitet, der er problemet, og personalet i klinikken er fortrinsvis kvinder. Men husk, at du er der, fordi du og din partner ønsker at blive forældre sammen og hvis du er parat til større åbenhed om personlige aspekter af infertilitet, er det en god idé, at du giver udtryk for dine egne ønsker og behov i forbindelse med behandlingen. Både over for personalet på klinikken og over for din partner.

Parforholdet på prøve

Der er ingen tvivl om, at fertilitetsbehandling ofte sætter selv det mest velfungerende parforhold under pres. Den største belastning er, at drømmen om at kunne få et barn naturligt alligevel ikke er mulig.

Her er det vigtigt, at du også fokuserer på, hvad forløbet og situationen betyder for dig. Og at du snakker med andre om det – med din partner, med venner og, hvis det findes i din region, med psykologer og andre rådgivere knyttet til fertilitetsklinikken.

”Vi har skullet tage stilling til en masse nye ting, som man normalt ikke tænker over. Indtil videre har det kun styrket vores forhold, men på sigt, hvis behandlingen ikke lykkes, kan det måske have en negativ virkning.”

Andre muligheder

For nogle lykkes fertilitetsbehandlingen ikke, og så kan overvejelserne være, om en sæddonor eller adoption er løsningen.

Tanken om en sæddonor er svær for nogle, og der kan tit være behov for at snakke grundigt med fagfolk om de spørgsmål, der rejser sig i den forbindelse. Det samme gælder adoption. For at undgå senere tvivl er det rigtig vigtigt at komme rundt om de mange spekulationer, der rejser sig.

Heldigvis viser forskningen, at de fleste mænd og kvinder kan elske og knytte sig lige så stærkt til et donor- og adoptivbarn som til børn undfanget på traditionel vis.

”Førsteprioritet er klart vores egne biologiske børn, men kan dette ikke lade sig gøre, må vi se på vores muligheder og anbefalinger i øvrigt fra klinikken.”