Forældreforberedelse sammen


Sådan forbereder I jer på at gå fra par til forældre

Når I skal have et barn, går I fra at være kærester til også at have et fællesskab om at være forældre. Det er en kæmpe forandring, og derfor er det godt, at I forbereder jer, så I ved, hvad I kan forvente.

Det kan I overveje, inden I bliver forældre

Det er en fordel, at du og din kæreste taler med hinanden om, hvad I tænker om fødslen og det at blive forældre.

Der er mange praktiske emner, I kan overveje op til fødslen. Men det er også en god ide at begynde at snakke om, hvad der skal ske, når I bliver forældre. For eksempel:

  • Hvem lægger i seng, og hvem står op om natten, når jeres barn vågner?
  • Hvad gør I med barnets sygedage?
  • Hvor meget barselsorlov skal du og din kæreste have?
  • Hvor meget kan I hver især fortsætte med jeres fritidsaktiviteter?
  • Hvor længe og ofte kan I være væk fra familien de første år?

På den måde undgår du og din kæreste at bruge energi på at finde ud af de ting, når barnet først er der, og det giver jer mere ro og overskud til at være forældre.

Del jeres erfaringer med hinanden

Det er en god idé, at du taler med din kæreste om de erfaringer, I har med fra jeres egen opvækst.  For eksempel de billeder af forældreskab, forældre-barn-relationer, omsorg osv., som I har med ind i jeres eget forældreskab.

I kan for eksempel spørge hinanden:

  • Hvordan var jeres mor, jeres far og jeres oplevelse af at være barn i jeres familie?
  • Vil I selv gerne ligne det, eller skal det være helt anderledes?
  • Hvordan synes I, kontakten skal være med jeres egen og hinandens familie, når barnet er der?
  • Hvad tænker I om jer selv og den anden som forælder?

Har I nogen ’omsorgs- eller opdragelsesprincipper’, som I bør få snakket om?

Til at komme igang med de gode snakke har vi udviklet brugsbogen ‘Forældre sammen’. Bogen stiller nogle af de spørgsmål, som det kan være vigtigt at tænke over og snakke om på vej til at få barn.

I kan hente bogen gratis HER.

NB: For at kunne skrive i bogen digitalt er det nødvendigt at downloade bogen.

Om forandringer i parforholdet og hvordan I håndterer dem

Forskellige parforhold har hver deres måde at gå til forandringerne på og finde en balance mellem at være forældre og et par. I vil begge to helt sikkert opleve forandringerne, men det er ikke sikkert, at I oplever dem på samme måde.

Det kan for eksempel gælde på det seksuelle område, hvor initiativet og tiden til hinanden netop i denne periode kan ændre sig meget. Nogle kan miste lysten næsten helt. Andre kan få mere lyst end sædvanligt. Her kan du og din kæreste opleve, at I måske ikke er helt i samme ’takt’, og det kan kræve både tilvænning og forståelse i den nye situation.

Tag jer tid til at tale om det nye
Som forælder eller kommende forælder kan man blive stresset og glemme at tale om, hvordan man har det med forandringerne og den nye hverdag. Det er helt naturligt, men det er godt at finde noget tid til at tale om, hvordan I kan gribe de nye udfordringer og forandringer an. Så giv dig gerne tid til både at lytte og tale med din kæreste frem for at slå tingene hen eller tænke, at det løser sig nok. Få talt om tingene, så I er på bølgelængde med hinanden midt i alt det nye.

Nogle mænd tænker måske, at de ikke må have tvivl eller virke usikre, men det er nu helt normalt, for det er en kæmpe omvæltning at blive far. Og når du taler med din kæreste, vil du sikkert opdage, at hun har gjort sig nogle af de samme tanker som dig. På den måde kan I støtte hinanden og styrke jeres samarbejde til gavn for jer selv og jeres barn.