Parforholdet


Hvad sker der med parholdet, når du bliver far?

Når I bliver forældre, er det en stor omvæltning i både dit og din kærestes liv, og derfor vil det påvirke jeres parforhold på mange forskellige måder.

Jeres nye barn tager meget tid og energi, og det kan både ses som noget, der lægges til jeres parforhold, og som noget, der bliver taget fra den pulje, I havde til hinanden før.

Det sker i jeres parforhold, når I bliver forældre:

- Jeres kærlighed til hinanden kan vokse.
- Sexlivet kan blive påvirket – i mindre eller høj grad.
- Jeres roller kan forandres, og nye kompromisser skal indgås.

Kærligheden kan vokse

Pludselig deler du og din kæreste en masse ting; jeres barns udvikling, de første ord, de første skridt samt at se og (gen)opleve verden gennem barnets øjne. Det er jer to, der kender jeres barn allerbedst, og dermed er I de eneste, der forstår hver lille udvikling, der sker med jeres barn.

Det kan være en meget positiv oplevelse at se din kæreste blive mor. Mange oplever, at den nye store kærlighed, du føler til dit barn, også gør, at kærligheden til kæresten vokser.

Sexlivet kan blive påvirket

For de fleste par får både graviditet og spædbarnstiden indflydelse på sexlivet. Det kan påvirke lysten for den ene eller den anden eller for begge – og muligvis i forskellige retninger.

Det kan virke meget mere besværligt at have et sexliv, når der er et spædbarn i familien, fordi I ikke får jeres fulde nattesøvn og døgnet er fyldt med gøremål i forældreskabet.

Mulighederne vender tilbage
Når jeres barn bliver lidt større, vender mulighederne for at genoptage den tidligere tids sexliv tilbage. For nogle er det let, mens det for andre kan være mere vanskeligt.

Måske opstår lysten før og mere hos den ene af jer end den anden. Her er det vigtigste, at I snakker om det og finder veje til at mødes med hver jeres position. Men det kan også blive nødvendigt at få råd og hjælp fra professionelle eller nogle af de rådgivningssites og –bøger, der findes på det område.

Jeres roller forandres

Når I bliver forældre, forandres jeres roller, og der er mange nye ting, I skal blive enige om. Det er ikke altid lige let, og nogle gange er det bare ikke muligt at blive helt enige om tingene.

Når I er uenige
Hvis I er uenige om noget i forhold til jeres barn, kan det skabe frustrationer hos både dig og din kæreste. Ofte kan det være forskellige ting, man synes er vigtige, og det kan skabe frustration hvis den ene part ikke oplever at blive taget seriøst. I de tilfælde kan det hjælpe, at I får snakket om, hvad der er vigtigt for jer hver især i forhold til barnet og forældreskabet – og ikke mindst at I begge lytter til dens andens tanker og bekymringer.

Det kan også være, I er uenige om arbejdsdelingen hjemme i forhold til den nye situation, eller i forhold til tid, og hvem der gør hvad sammen med barnet. Er det tilfældet, kan I overveje at tage en snak om:

  • Er der noget i jeres opgavefordeling, der ikke fungerer længere, nu I har et barn?
  • Hvad kan I godt tænke jer, der sker af forandringer?
  • Hvad kan I hver især gøre for at ændre det, i ikke er tilfredse med?
  • Hvis I ikke kan blive enige, hvilke kompromisser kan I så mødes om?

Få hjælp eller råd udefra
Det kan ofte være en god ide at tale med andre om de problemer, I har, hvis I ikke rigtig kan komme videre med dem selv. Det kan være, at venner eller kolleger har oplevet det samme og har råd til, hvordan I kan håndtere det. Er det for privat, findes der også bøger eller foldere om emnet.

3 råd til et godt forældre- og parforhold:

– Giv hinanden plads til at finde jeres nye roller.
– Hav tålmodighed med sexlivet i starten – mulighederne skal nok vende tilbage.
– Sørg for at holde parforholdet ved lige.

Sørg for at holde parforholdet ved lige

Forældrerollen kan tage det meste af jeres tid, men for at I kan blive ved med at være tilfredse med jeres parforhold på længere sigt, er det vigtigt, at I holder parforholdet ved lige. Det kan I gøre på mange måder. Her er et par forslag:

Lav sjove ting sammen
Lav noget sammen, som I synes er sjovt eller interessant. Måske kan I ikke tage jeres barn med i starten, men mange aktiviteter kan tilpasses, så man godt kan have barnet med. Når barnet bliver for stort til at have med, vil det typisk være gammelt nok til at blive passet.

Tag på date
I kan arrangere aftener, hvor I tager ud og spiser, går i biografen, eller laver andre ting sammen, som I gjorde, før barnet kom. Det kan være en god mulighed for at få vendt forældreskabet, og hvordan I synes, det går. Eller det kan være, at I har brug for en aften, hvor I netop ikke snakker om børn og forældreskab.